Frakt

Vi har faste priser på frakt av deler.

– Inntil 350 gram kan sendes som brevpost 100,- (maks 7x25x35 cm)
– Inntil 10 kg 190,- innenfor 110 x 50 x 50 cm
– Inntil 25 kg 370,- innenfor 110 x 50 x 50 cm
– Over 25 kg 690,- eller mer enn 110 x 50 x 50 cm

Vi lagerfører alle deler hos oss og sender normalt samme dag frem til posten hentes kl.16.

Kjøp og Salgsbetingelse

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra Subarudeler.no / Norsk Autogjenvinning as til forbrukere.
  Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Betingelsene nummereres forløpende ved endringer. Vi vil oppbevare informasjon om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for din bestilling. Versjonsnummeret blir gjentatt på ordrebekreftelsen.

Vi leverer kun til Norge, Svalbard, norsk kontinentalsokkel og andre fjerntliggende norske områder. Til Svalbard tilkommer det et ekstra frakt gebyr, per 2018 er fraktgebyret til Svalbard på 350 ,- se forsendelse.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, 
personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.
Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev, e.l.

1. Parter

Selger er: Subarudeler.no, Norsk Autogjenvinning as , Hagavegen 235 , 1929 Auli med org.nr.: 989413511 MVA
Kjøper
er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

2. Gjennomføring av kjøp i Nettbutikken

For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet kjøpsprosessen (se lenke), som består av følgende punkter:

Orientering
Valg av produkter
Handlekurven
Valg av forsendelses- og betalingsmåte
Eventuell registrering
Kontroll av bestillingen
Bekreftelse av bestillingen
Mottak av ordrebekreftelse
Husk velger du og betale via direkte bankoverføring er det viktig og skrive navn og ordrenr. / referansenr .For at vi kan se mottat betaling fortere i våres bank.

3. Bestillings - og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 4.

4. Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Vi gjør oppmerksom på at produktmålene er ca mål. Derfor kan det være avik på noen millimeter i forhold til oppgitt produkt spesifikasjon.

5. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Leveranser til Svalbard, norsk kontinentalsokkel eller andre fjerntliggende norske landområder selges uten tillegg av merverdiavgift.

6. Betaling

Hos Subarudeler.no kan du betale på følgende måte:

 • Betaling med kort via Dibs
 • Faktura. betaling gjøres via bankoverføring – delene sendes når betaling er mottatt
 • Oppkrav – Vi kan sende i oppkrav på forespørsel.
 • Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort, Eller igjennom bestilling via mail.
 • Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering. Kortet blir belastet (1 dager) etter at forsendelse er foretatt
 • Ved delleveranser belastes kun delleveransen. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med Forsinkelsesrenteloven (lov om renter ved forsinket betaling med mer ) , i henhold til den hver tid gjeldende rentesatsen

7. Levering og forsinkelse

 • Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.
 • Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.
 • Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

8. Undersøkelse av produktene

 • Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

9. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

 • Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.
 • Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss skriftlig. ( Helst Via mail )Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst 14 dagers reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig.
 • Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss eller vårt serviceverksted for inspeksjon eller feilretting.

10. Angrerett

 • Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt).
 • Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).
 • For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.
 • Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Vi har risikoen for transporten tilbake til oss.
 • Produktet sendes tilbake til oss, om mulig i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Angreretten gjelder ikke for når forseglingen på produktet er brutt.( Brukte deler gjelder det at standen er i samme stand som vi sendte det.)

Bestilles feil del av deg må du stå for beløpet som er for frakten selv.
Angrefristen utløper 14 dager fra den dag avtalen om tjeneste ble inngått, eller den dag forbrukeren får varen i fysisk besittelse.
Angreretten gjelder ikke, viser til Angrerettsloven §12:

a) dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side

b) varer der selve leveringen har medført at de ikke kan leveres tilbake

c) varer som raskt forringes fysisk
Ved fjernsalg: 
I henhold til angrerettloven kan alle nye varer returneres eller byttes innen 14 dager etter mottakelse.

Forutsetningen er at varen og embalasjen er ubeskadiget slik at varen kan selges som fullgod vare til andre kunder.

For spesialbestilte varer gjelder ikke angrerett. For elektroniske komponenter som sensorer og styringsenheter godtar vi ikke retur hvis pakken er åpnet. Dette skyldes at vi ikke kan garantere varen ved salg til ny kunde hvis varen har vært brukt eller forbyttet.

Ved butikksalg: 
På nye deler vil vi normalt godta retur med mindre det er spesialbestilte deler.  

11. Personopplysninger


Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. Det er kun webmaster og daglig leder som har tilgang til denne informasjonen som ligger sikkert lagret på våre servere.

I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc. Som standard vil vi kun bruke dine personopplysinger for at vi skal kunne gjennomføre handelen, du må selv aktivt velge om annet er ønskelig slik som å motta nyhetesbrev mm.
Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

du har samtykket i utleveringen, eller når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfelle.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss på

.

Kundeservice@subarudeler.notony@subarudeler.nomarita@subarudeler.no

12. Salgspant

Før vi leverer ut ferdig arbeid må beløpet for tjenesten være betalt . Vi tar ikke salgspant.


13. Tvister

Tvister som måtte oppstå i tilfelle uenighet om bestemmelser eller betingelser hører inn under de ordinære domstoler, med Romerikes domstol som verneting. Alle rettsspørsmål som måtte oppstå skal bedømmes i henhold til norske lover.

Forje Majeure

Subarudeler.no / Norsk Autogjenvinning as kan ikke ta ansvar for konsekvenser forårsaket av elementer utenfor selskapets planleggingsmessige kontroll, som naturkatastrofer, krig etc. 

0
Your Cart
X